R&A SPORTS & SWIMMING HEEFT DE LICENTIE ZWEM-ABC BEHAALD!

R&A SPORTS & SWIMMING HEEFT DE LICENTIE ZWEM-ABC BEHAALD!

Hoera! R&A Sports & Swimming heeft de Licentie Zwem-ABC behaald!

R&A Sports & Swimming is in het bezit van een Licentie Zwem-ABC en voldoet daarmee aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s.

De Licentie Zwem-ABC geeft u als klant duidelijkheid dat R&A Sports & Swimming handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt R&A Sports & Swimming als zwemlesaanbieder getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

R&A Sports & Swimming heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze eisen. Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut voor de zwembranche. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd.

Meer informatie over zwemles en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ vindt u op de websites www.allesoverzwemles.nl en www.npz-nrz.nl.