ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ZWEMBAD SHERPA

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ZWEMBAD SHERPA

In verband met spoedeisend onderhoud zal onze locatie Sherpa gesloten zijn van maandag 5 november tot en met vrijdag 23 november.

Lessen verplaatsen naar Amersfoort – Vathorst

In deze periode zal R&A Sports & Swimming dus helaas geen gebruik kunnen maken van het zwembad op Sherpa. Om de continuiteit van de zwemlessen te waarborgen zijn wij genoodzaakt uit te wijken naar onze eigen locatie in Amersfoort – Vathorst. Hierbij hebben wij getracht de lessen voor iedereen zo optimaal mogelijk in te richten zodat de overlast zoveel mogelijk geminimaliseerd zal worden. Wij zijn ons ervan bewust dat de termijn waarop de omzeting van de lessen kenbaar wordt gemaakt kort is en dat de lestijden niet voor iedereen optimaal zullen zijn maar vragen desondanks om uw medewerking en begrip.

Tevens is van belang dat de data van het proefzwemmen voor het A- en B – diploma gewijzigd zullen worden. De oorspronkelijke datum voor het proefzwemmen A was op zondag 18 november. Deze datum wordt een week verlaat naar zondag 25 november waardoor de datum voor het proefzwemmen B ook een week doorgeschoven zal worden naar zondag 2 december. Voor het C – diploma blijven de data zoals reeds gepland maar zal de tijd wijzigen naar 18.15 uur en zal het proef- en afzwemmen plaatsvinden op onze locatie in Amersfoort – Vathorst.

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het betreuren dat we deze berichtgeving niet eerder kenbaar hebben kunnen maken naar u en de kinderen. Mocht u vragen hebben dan kunt u te allen tijde terecht bij RuudIris of Odette. Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geinformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.