NL ZWEMVEILIG, OOK BIJ R&A

NL ZWEMVEILIG, OOK BIJ R&A

Per 1 januari 2018 wordt de Nationale Norm Zwemveiligheid van kracht. Goed leren zwemmen is de basis van een leven vol zwemplezier. R&A Sports & Swimming is een zwemlesaanbieder met de Licentie Zwem-ABC en ook wij zullen dus conform de nieuwe normering gaan toetsen.

Per 1 januari wordt de Nationale Norm Zwemveiligheid van kracht. Daarmee wordt aangescherpt wat kinderen met hun zwemdiploma kunnen, en dat is meer dan voorheen. Ze leren niet alleen plezier te hebben in het water, maar vooral ook om te overleven bij onverwachte situaties, aldus een woordvoerster van het Nationaal Platform Zwembaden NRZ.

De eisen voor de diploma’s worden aangescherpt en de lesprogramma’s gaan meer aandacht geven aan jezelf kunnen redden in het water. Daarbij blijft de basis van de schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl bestaan. Dit is de standaard en deze zal nageleefd worden. Het element van het redden in het water komt bijvoorbeeld terug in het feit dat de ’startduik’ geschrapt zal worden en plaats zal maken voor ’achterwaarts in het water vallen’. Deze eis geeft een veel betere weergave van wat er in werkelijkheid kan gebeuren.

Veel zwemhandelingen moeten als het ware worden geautomatiseerd. ’Als je gaat fietsen in de winter met je dikke jas aan en je belandt ineens in een sloot, moet je jezelf zonder nadenken in veiligheid kunnen brengen”, zegt de woordvoerster. Ze legt uit dat tijdens de zwemlessen onverwachte situaties worden nagebootst, bijvoorbeeld op een bootje zitten dat omslaat in ondoorzichtig water. Door zo te oefenen leert een kind zich oriënteren onder water, de zwemtechnieken gebruiken die bij verschillende situaties passen en zo goed mogelijk naar de kant komen.

Het Nationaal Platform Zwembaden dringt er bij ouders op aan hun kind alle diploma’s te laten halen. „De nieuwe norm is dat je diploma C haalt”, zegt de woordvoerster. Bij diploma A kan een kind uit de voeten in een zwembad zonder attracties, bij B ook in een bad met attracties zoals waterglijbaan of stroomversnelling, bij C kan het kind zich redden in zowel zwembaden met attracties als in open water, zoals een recreatieplas of sloot. De zee wordt daarbij niet meegerekend, omdat die te onvoorspelbaar is.

Met de aanscherping van de normen wil de zwembadbranche de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau krijgen, om het aantal verdrinkingen terug te dringen.

Alle zwemlesaanbieders hebben van de NPZ | NRZ een nieuwsbrief ontvangen waar zij aangeven dat zij blij zijn met aandacht voor zwemonderwijs en het belang van leren zwemmen. We zien wel dat informatie niet altijd juist naar buiten is gekomen. In de berichtgeving wordt bijvoorbeeld gesproken over het zwemmen met een jas door het gat bij Zwemdiploma C in de nieuwe diplomaeisen. Dit klopt niet.

Bovendien wordt er gesproken over strengere exameneisen. Ook dit nuanceert de NPZ | NRZ. De exameneisen voor het Zwem-ABC worden niet strenger, maar de inhoud gaat (nog) beter aansluiten bij vaardigheden die je nodig hebt om jezelf te kunnen redden en veilig te recreëren in het water. Het gaat om zwemveilig zijn. Dat is het belangrijkste.

Verder wordt er gesuggereerd dat de techniek minder belangrijk is geworden. De techniek blijft ook in de nieuwe BREZ nodig om te kunnen overleven en zorgeloos te kunnen recreëren.