MAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS

MAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS

Ook R&A Sports & Swimming heeft maatregelen getroffen op basis van de gestelde richtlijnen. Alle ouders van onze zwemleden zullen hier een bericht over ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht van de genomen maatregelen.

Afgelopen donderdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd omtrent het coronavirus / COVID – 19. Het crisisteam heeft geadviseerd om evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten tot 1 april 2020. Zoals u zult begrijpen dienen wij onszelf als sport- en zwemschool ook de vraag te stellen hoe hiermee om te gaan. Vooralsnog zullen de scholen niet sluiten en op basis van de huidige informatie zullen ook de zwemlessen voorlopig doorgang vinden. Om er zorg voor te dragen dat wij aan het uitgebrachte advies kunnen voldoen willen wij u vragen om rekening te houden met de volgende maatregelen:

– heeft u last van neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts dan wordt geadviseerd om te huis te blijven.

– de toegang tot het zwembad zal aan de zwemleden verleend worden gezamenlijk met maximaal één ouder/verzorger.

– de wisseling van de zwemlessen zal op een aantal locaties gegroepeerd plaatsvinden. Normaliter wordt er na afloop van de zwemles gespeeld, dit zal tot 1 april 2020 niet het geval zijn. Het verzoek zal nu zijn om de kinderen gelijk om te kleden zodat de wisseling vlot kan verlopen. Pas wanneer de voorgaande groep het zwembad heeft verlaten vindt de wisseling plaats en kan de volgende groep het zwembad betreden. Onze coördinatoren zullen u en de zwemleden tijdens dit proces begeleiden en wij vragen u om uw medewerking zodat dit voor iedereen zo soepel mogelijk kan verlopen.

– wanneer het niet noodzakelijk is om broertjes/zusjes mee te nemen naar de zwemles het verzoek om hier rekening mee te houden.

– de medewerkers van R&A dienen zich aan de door de arbodienst opgelegde richtlijnen te houden, waarbij geen handen schudden en het regelmatig handen wassen volgens het protocol dient te worden nageleefd.

– bij het proef- en afzwemmen de komende weken zal helaas ook maximaal één ouder/verzorger per kind het zwembad mogen betreden.

Wanneer het kabinet de maatregelen zal aanscherpen of wanneer er vanuit het RIVM andere acties worden uitgezet zullen wij hier uiteraard zo snel mogelijk op anticiperen. U ontvangt dan opnieuw een e-mail van ons met een eventueel gewijzigd uitgangspunt aangaande de doorgang van de zwemlessen.

Wij hopen op uw begrip.